Gazeta.pl  | metrocafe.pl  | Poczta  | Forum  | Blogi  | Wyborcza.pl  
Pogoda  | Randki  | Gry
 » artykuły  » do poczytania  » Jak widzi pies?

Jak widzi pies?

Spjrz na ?wiat oczami psa

2009-11-06 18:00:00

do poczytania

Pies widzi g?wnie nosem, poniewa? to w?ch jest u niego zmys?em dominuj?cym wykorzystywanym do poznawania ?wiata. Nie mo?na jednak lekcewa?y? wzroku, zw?aszcza ?e postrzeganie ?wiata przez psa i cz?owieka znacznie si? r?ni
fot. Aneta Awtoniuk
Piesek Frodo
Wzrok psw jest dostosowany do pracy o zmroku i w przy?mionym ?wietle maj? wi?ksze ?renice, z dodatkow? warstw? odbijaj?ca ?wiat?o umieszczon? za siatkwk? (to dlatego psie oczy s? odblaskowo ??te na zdj?ciach robionych o zmroku z lamp? b?yskow?). W nocy pies widzi znacznie lepiej ni? cz?owiek wystarczy mu zaledwie 1/4 ?wiat?a, jakiego my potrzebujemy, jednak oglnie to ludzie widz? lepiej ni? psy.

Je?li chcesz sprawdzi?, jak widzi pies posmaruj przezroczyst? foli? grub? warstw? wazeliny i spjrz przez ni?. Pies widzi rozmyte nieostre obrazy w?a?nie dlatego, ?e jego oko nastawione jest na zbieranie wi?kszej ilo?ci ?wiat?a. Odr?niaj?c wzrokiem ma?o szczeg?w, pies jest bardziej wra?liwy na poruszaj?ce si? obiekty ni? nieruchome. Du?o ?atwiej mu rozpozna? z daleka obiekt ruszaj?cy si? ni? stoj?cy. W?a?nie dlatego zastygni?cie w bezruchu jest silnym sygna?em uspokajaj?cym u psw napastnik cz?sto przestaje widzie? "ofiar?", kiedy ta uciekaj?c daleko nagle si? zatrzyma.

Ale te? dlatego w?a?nie, gdy chcesz zwrci? na siebie uwag? swojego psa, zacznij biega?, macha? r?kami lub wykonywa? inne szybkie ruchy na pewno oderwie to jego wzrok od tego czym jest akurat zaj?ty i skieruje na ciebie. A wtedy dopiero, gdy masz ju? jego uwag?, warto da? mu komend?.

Ze wzrokiem psa zwi?zane s? te? pewne specyficzne cechy, jakich nie ma cz?owiek np. pole widzenia psa wynosi od 240 do 270 stopni. Pies wi?c widzi wi?cej, np. id?cego za nim innego psa. Na zaj?ciach w Azorres wykorzystujemy to, aby nauczy? psa reagowa? na komendy, nawet gdy przewodnik stoi za nim.

Jednak najwa?niejsza wiedza, jak? ka?dy w?a?ciciel powinien posi???, dotyczy palety kolorw widzianych przez psa.

Podstawowe barwy, w jakich pies widzi ?wiat, to ??ty i niebieski (zielony, ??ty, pomara?czowy widzi jako ??tawy; fioletowy i niebieski jako niebieski).

Psy prawie wcale nie widz? za to koloru czerwonego. Postrzegaj? go jako ciemnoszary, nawet czarny. Dla nas jest to jaskrawy kolor, dobrze widoczny np. na chodniku, wi?c mo?e nam si? wydawa?, ?e czerwona pi?eczka rzucona na asfalt b?dzie dla psa ?atwa do zobaczenia. Jednak skoro kolor czerwony= szary i szary= szary, to wcale nie jest psu ?atwo odr?ni? wzrokiem pi?k? od asfaltu. Ju? nieco lepsza by?aby czerwona pi?ka na zielon? traw? (czerwony= szary, zielony= ??tawy, co daje odrobin? lepszy kontrast, cho? te? nie idealny).We? to pod uwag? kupuj?c psu zabawki i akcesoria szkoleniowe.

Aneta Awtoniuk, Instruktor szkolenia psw, Behawiorysta, Terapeuta zachowa? psw, www.azorres.pl
Komentarze
 • Panciapka

  2010-11-20 17:17:29
  ciekawy artyku? :)
 • luuusiiia

  2010-11-11 12:29:27
  warto to wiedzie? :)
 • kamar

  2010-08-02 13:36:24
  ciekawy artyku?, mj piesio ma niebiesk? pi?eczk? - ale to czysty przypadek
 • Natii

  2010-07-25 16:23:14
  ?wietny artyku? ;)))
 • Natii

  2010-07-20 19:58:04
  ?wietny artyku? ;)))
 • feba90

  2010-06-13 21:44:53
  zamkne oczy i b?d? w?szy?
 • Magda

  2010-06-13 09:54:06
  Gdy mj piesek widzi z daleka swojego pluszaka ktry ma bardzo intensywne barwy od razu go rozpoznaje
 • Alka

  2009-11-08 15:52:35
  Ciekawe. Co prawda nie mam psa, ale moje kuzynki maj? i kiedys sie z babci? zastanawia?y?my nad tym jak widzi pies. my?la?am, ze tylok czarno-bia?o-szaro , a babcia powiedzia?a mi ze pies moich kuzynek szaleje za kolorem niebieskim... teraz juz wiem dlacezgo tak jest :)
 • emi

  2009-11-07 14:43:37
  Bardzo dziwne stwierdzenie.

  Maj?c dwa psy przynosi?am im nieraz prezenty z mo?liwo?ci? wyboru. K?ad?am przed nimi 10 pluszowych zabawek w r?nych kolorach i kaza?am wybra? po jednej. Ogl?da?y wszystkie, przebiera?y i zawsze ostatecznie wybiera?y czerwon?, a jak? mia?y przy tym rado??. Podobnie by?o z maskotkami gumowymi. Zawsze wybiera?y najbardziej jaskrawe (naszym okiem). Bywa?o tak, ?e nasz pupil potrafi? targowa? si? o cudz? zabawk?, bo by?a pomara?czowo jaskrawa i on j? chcia? mie?. Nie trzeba dodawa?, ?e cz?sto wygrywa?.