Gazeta.pl  | metrocafe.pl  | Poczta  | Forum  | Blogi  | Wyborcza.pl  
Pogoda  | Randki  | Gry
 » artykuły  » do poczytania  » Zwierz?ta pustyni

Zwierz?ta pustyni

2012-01-18 14:25:21

do poczytania

Pustynia nie pomaga zwierz?tom w egzystowaniu, panuj?ce tam warunki sprawiaj? wiele trudno?ci
fot. pinzino / sxc.hu
Ju? sam fakt, ?e w ci?gu dnia temperatury s? bardzo wysokie, a w ci?gu nocy potrafi? spa?? o 40 czy 50 stopni C w d? i by? bliskie zeru sprawia, ?e ?ycie w takim klimacie jest uci??liwe. Co wi?cej, ro?linno?? pustynna jest bardzo sk?pa, a opadw tyle, co kot nap?aka?. Czy mo?na wi?c w miar? normalnie funkcjonowa? w takich warunkach? Jak si? okazuje mo?na, czego dowodem jest obecno?? pustynnych zwierz?t.

Wyobra?aj?c sobie pustyni? wielu osobom na my?l przyjd?... niebezpieczne skorpiony. Jak radz? sobie z wysok? temperatur?? W ci?gu dnia sp?dzaj? leniwe godziny pod r?nymi kamieniami, w zag??bieniach ska? i innych kryjwkach. Z regu?y wychodz? w nocy, aby zapolowa? na obiad, zwykle jakiego? owada.

Inne zwierz?, tak dobrze wszystkim kojarzone z pustyni? to wielb??d. Je?li bli?ej mu si? przyjrzymy to wydaje si?, ?e zosta? wprost stworzony do ?ycia na pustyni. Jego kopyta pokrywaj? specjalne poduszki, ktre pozwalaj? na przemierzanie d?ugiej drogi, rwnie? tej wyboistej. Jego futro pozwala na to, aby w lecie nie by?o zbyt gor?co, a w ch?odniejszych okresach za zimno. Do obrony przed takimi trudno?ciami jak burze piaskowe itp. wielb??d posiada bardzo g?ste brwi, uszy chronione przez w?osy, podwjn? lini? rz?s, posiada rwnie? zdolno?? do hermetycznego zamkni?cia nozdrzy i pyska. A po co wielb??dowi garby? Mit, ktry kr??y od lat mwi, ?e znajduje si? w nim woda. Tak naprawd? jest w tym tylko u?amek prawdy, gdy? w garbach znajduj? si? zasoby masy t?uszczowej, z ktrej wielb??d przez wiele dni mo?e pobiera? sk?adniki od?ywcze, niezb?dne do prze?ycia. Dzi?ki temu mo?e on dniami powolnie przemierza? pustynne tereny i nie pobiera? ani wody ani ?ywno?ci (ewentualnie pobiera? ich bardzo ma?e ilo?ci).

Na pustyni mo?emy rwnie? spotka? jednego z najniebezpieczniejszych w??y na ?wiecie - kobr?. Co ciekawe bardzo trudno j? zauwa?y?, gdy? posiada ona oliwkowo piaskowy kolor, przez co wtapia si? w pustynny krajobraz. Najcz??ciej przebywa, podobnie jak skorpion w?rd cz??ci skalistej, dlatego trudno j? spotka?.

Skoro ju? mowa o jaszczurkach, popularnym zwierz?ciem na pustyni jest legwan. Jako swoje mieszkanie wybiera g?wnie wapienne ska?y. Jaki jest jego sposb na radzenie sobie z pal?cym s?o?cem oraz wysok? temperatur?? Legwan bardzo du?o biega, unosz?c przy tym tu?w oraz ogon.

Na pustyni mo?emy rwnie? spotka? nieco bardziej przyjazne zwierz?ta. Jest nim na przyk?ad fenek, czyli pustynny piesek, nazywany czasem rwnie? lisem pustynnym (jest jednak mniejszy od dobrze znanego nam lisa). W jaki sposb piesek ten przystosowany jest do ?ycia na pustyni? W jego przypadku g?wn? rol? odgrywaj?... karykaturalnie wielkie uszy! Mog? one mie? d?ugo?? nawet 15 centymetrw (co przy mikrych wymiarach fenka wygl?da dosy? zabawnie), a ich rola polega na tym, ?e oddaj? ca?e to ciep?o, ktre piesek nagromadzi w ci?gu dnia. Dzi?ki temu rwnie? potrafi on wytrzyma? d?u?szy czas bez wody.

JoSz
Komentarze