Gazeta.pl  | metrocafe.pl  | Poczta  | Forum  | Blogi  | Wyborcza.pl  
Pogoda  | Randki  | Gry
 » artykuły  » porady  » Jak cz?sto k?pa? psa?

Jak cz?sto k?pa? psa?

2009-03-12 14:05:29

porady

To pytanie nurtuje niejednego w?a?ciciela czworonoga. Powszechnie panuj?cy pogl?d, ?e psa nale?y k?pa? nie cz??ciej ni? 1-2 razy do roku, nie jest zgodny z prawd?
fot. sebadanon / sxc.hu
Cz?stotliwo?? k?pieli jest uzale?niona od kilku czynnikw: od wieku psa, rasy, warunkw utrzymania (czy jest to pies ?a?cuchowy, czy kanapowy).

Piel?gnacj? szczeni?t, przez pierwsze dwa miesi?ce ?ycia, nale?y ograniczy? do przemywania wilgotn?, mi?kk?, ciep?? g?bk? (lub szmatk?) oczu, nosa, okolicy odbytu. Zabiegw tych mo?na zaniecha?, gdy matka psiakw sumienne wywi?zuje si? ze swoich obowi?zkw i regularnie dba o ich toalet?, wylizuj?c je.

Pierwsz? k?piel, z prawdziwego zdarzenia, mo?emy przeprowadzi?, gdy szczeniak sko?czy 6 miesi?cy. K?piel psa w tym wieku nie nale?y do obowi?zkowych zabiegw, mo?emy j? pomin??, gdy stan sier?ci tego nie wymaga. Je?eli wilgotn? szmatk? jeste?my w stanie zadba? o dobry wygl?d w?osia, to z k?piel? odczekajmy do sytuacji *podbramkowej*, w ktrej wilgotna g?bka ju? nie pomo?e.

Gdy pies sko?czy pierwszy rok ?ycia, jego uk?ad odporno?ciowy jest w pe?ni rozwini?ty, sier?? szczeni?ca zosta?a zast?piona dojrza?ym w?osiem. Od tego momentu mo?emy regularnie urz?dza? k?piele naszemu podopiecznemu.

Podstawowa zasada, o ktrej nale?y pami?ta? brzmi: psa k?piemy, gdy stan sier?ci tego bezwzgl?dnie wymaga.

Psy kanapowe, mieszkaj?ce w ciep?ym domu, nie nara?one na przeci?gi, b?d?ce w dobrej kondycji zdrowotnej, mo?emy k?pa? nawet co miesi?c. Tak cz?ste zabiegi, nie wp?yn? niekorzystnie na stan skry, sier?ci, zdrowia naszego pupila. Dzi?ki regularnej piel?gnacji za psem nie b?dzie unosi? si? nieprzyjemny zapach.

W przypadku psw ?a?cuchowych, mieszkaj?cych w budzie przy domu, nara?onych na zmienne warunki atmosferyczne, k?piel zbyt cz?sta nie jest wskazana. Naturalna, ?ojowa bariera ochronna skry, chroni?ca zwierzaka przed zimnem, wiatrem, deszczem oraz atakiem patogenw, zostaje zniszczona w trakcie k?pieli. Dlatego takiego czworonoga k?piemy nie cz??ciej ni? 2 razy do roku, najlepiej w ciep?y, s?oneczny, bezwietrzny, wiosenny/jesienny dzie?. Dzi?ki czemu w najmniej sprzyjaj?cych warunkach pogodowych, tj. zim? i latem, nasz pupil b?dzie zabezpieczony przed atakiem niekorzystnej pogody czy drobnoustrojw.

K?pi?c psa, nie zapominajmy o ochronie uszu. Przewd s?uchowy zewn?trzny psw jest wyj?tkowo d?ugi, zbudowany w charakterystyczny sposb, kszta?tem przypomina liter? L. Woda zalegaj?ca, w jego poziomym ramieniu, mo?e doprowadzi? do podra?nienia i rozwoju zapalenia ucha.

Nale?y pami?ta? o wyborze szamponu odpowiedniego do wieku, rasy, rodzaju sier?ci naszego czworonoga.

bk
Komentarze
 • Anre

  2010-12-08 18:16:35
  K?piel na ?wi?ta-na "Kompu-kompu" pies do razu leci do ?azienki;)
 • Ma?a

  2010-11-17 23:28:27
  Ciekawe.
 • Panciapka

  2010-10-24 23:35:21
  Mozna nawet codziennie :)
 • Natii

  2010-06-21 14:37:52
  ?wietny artyku? ;)))
 • Magda

  2010-06-17 10:30:38
  ja zawsze k?p? psa 2 razy w roku
 • feba90

  2010-06-15 13:47:07
  ciekawe:)