Gazeta.pl  | eMetro.pl  | MetroPraca.pl  | Poczta  | Forum  | Blogi  | Wyborcza.pl  
Pogoda  | Randki  | Gry
 » artykuły  » porady  » Koci katar

Koci katar

2009-08-06 19:15:24

porady

Koci katar to zaka?na, wirusowa, choroba pospolicie wyst?puj?ca w populacji kotw. Najcz??ciej choruj? zwierz?ta m?ode b?d?ce pod wyp?ywem stresu oraz koty o obni?onej odporno?ci
fot. hob / sxc hu
Koci katar wywo?ywany jest przez dwa, patogenne dla kotw, wirusy: herpeswirus (FHV) i kalciwirus (FCV) a dodatkowo wik?ane przez bakterie: Bordetella bronchiseptica, Chlamydophila felis oraz Mycoplasma.

Zwierz?ta zaka?aj? si? od osobnikw chorych, nosicieli bezobjawowych oraz materia?u, na ktrym mog? by? przenoszone wirusy (np. podeszwa buta, miska, legowisko).

Choroba, w zale?no?ci od intensywno?ci inwazji i kondycji zdrowotnej kota, mo?e mie? przebieg ostry, przewlek?y (okresowy) lub przewlek?y (utrzymuj?cy si? przez ca?e ?ycie zwierz?cia). Przebieg ostry kociego kataru wyst?puje najcz??ciej, jego objawami s?: gor?czka, kichanie, wyp?yw surowiczy lub surowiczo- ropny z nosa i oczu, zapalenie spojwek, ?linotok, brak apetytu i odwodnienie. W przebiegu przewlek?ym dodatkowymi objawami, s?: owrzodzenia rogwki, ronienia u ci??arnych kotek, owrzodzenia jamy ustnej, zapalenie p?uc a nawet zapalenie staww. Nawroty objaww, najcz??ciej, zdarzaj? si? w zwi?zku z wyst?pieniem sytuacji stresowych lub spadku odporno?ci.

Rozpoznanie stawia si? na podstawie badania klinicznego i wykluczenia innych schorze?, daj?cych podobne objawy. Rodzaj prowadzonej terapii zale?y od charakteru choroby ostra czy przewlek?a. U wi?kszo?ci kotw zaka?enie ostre ust?puje samoistnie, po odpowiednim nawadnianiu i od?ywianiu. Aby u?atwi? odkrztuszanie i usuwanie wydzieliny z drg oddechowych, kota mo?na umie?ci?, na 15- 20 minut, 3 razy dziennie, w zaparowanej ?azience lub przy misce z gor?c? osolon? wod? i przykry? go kocem. Koty choruj?ce przewlekle na koci katar, cz?sto, wymagaj? leczenia trwaj?cego kilka lat. Podawane leki maj? za zadanie: u?atwi? odprowadzanie wydzieliny z drg oddechowych, hamowa? wtrne zaka?enia bakteryjne oraz ogranicza? stany zapalne. Rokowanie w przypadku kotw choruj?cych z zaka?eniem ostrym jest dobre, rzadko choroba przechodzi w posta? przewlek??.

Zapobieganie tej chorobie polega na unikaniu nara?enia na dzia?anie czynnikw zaka?nych ograniczeniu swobodnych w?drwek kotw po osiedlowych ulicach. Koty dobrze od?ywione rzadziej choruj?, dlatego wa?ne jest zapewnienie zwierz?tom odpowiedniej diety. Regularne, okresowe szczepienia zmniejszaj? intensywno?? objaww wyst?puj?cych podczas zaka?enia.

bk
Komentarze
 • Ma?a

  2010-11-18 22:14:45
  Ciekawe.
 • Panciapka

  2010-11-08 22:11:56
  :)
 • kamar

  2010-07-27 14:42:19
  dobrze, ?e chorob? t? da si? wyleczy?
 • Natii

  2010-07-21 17:14:33
  ?wietny artyku? ;)))
 • Natii

  2010-06-20 22:07:17
  ?wietny artyku? ;)))
 • feba90

  2010-06-14 12:07:44
  kotki s? super;d ale nie tak bardzo jak psy!:D
 • Magda

  2010-06-13 11:15:56
  nie ma kota wi?c i nie ma takiego problemu