Gazeta.pl  | metrocafe.pl  | Poczta  | Forum  | Blogi  | Wyborcza.pl  
Pogoda  | Randki  | Gry
 » artykuły  » porady  » Zaparcie u psa

Zaparcie u psa

Problemy jelitowe psw

2009-10-23 12:37:32

porady

Utrudnione wypr?nianie jest jednym z najcz??ciej wyst?puj?cych schorze? jelitowych u psw. Problem ten szczeglnie dotyczy czworonogw w podesz?ym wieku, karmionych du?? ilo?ci? ko?ci lub pokarmem ubogim w b?onnik
fot. cmykcyba / sxc.hu
Zaparcie mo?e by? nast?pstwem ka?dej choroby, ktra powoduje bl w okolicy odbytnicy, niedro?no?? okr??nicy lub spowolnienie perystaltyki. U kotw cz?st? przyczyn? tej dolegliwo?ci s? stare z?amania miednicy. Nieprawid?owo zro?ni?te ko?ci obr?czy miednicznej mog? przyczynia? si? do zmniejszenia ?wiat?a okr??nicy a przez to utrudnia? przesuwanie tre?ci jelit.

Zaparcia b?d?ce nast?pstwem b??dw ?ywieniowych spotykane s? u psw najcz??ciej. Zwierz?ta gustuj?ce w po?eraniu przer?nych ?mieci, w?osw, papieru i ko?ci bardzo cz?sto miewaj? problemy z wypr?nianiem. Podobne dolegliwo?ci wyst?puj? u czworonogw karmionych pokarmem zawieraj?cym za ma?o lub za du?o w?kna pokarmowego w po??czeniu z niedostateczn? poda?? wody.

Zaparciom cz?sto towarzyszy silny bl brzucha i niepokj, zw?aszcza w trakcie prb wypr?nienia. W celu usuni?cia zalegaj?cych mas ka?owych zaleca si? wykonanie wlewki doodbytniczej lub lewatywy oczyszczaj?ce. W przypadkach przewlek?ych zapar? konieczne jest podanie zwierz?ciu ?rodkw rozlu?niaj?cych ka? oraz lekw pobudzaj?cych perystaltyk?.

Zapobieganie tej dolegliwo?ci jest stosunkowo proste. Kluczow? kwesti? w profilaktyce zapar? odgrywa kontrola zachowa? ?ywieniowych psa. Niezmiernie wa?n? rol? odgrywa karmienie pupila pokarmem o odpowiedniej zawarto?ci w?kna i wody. Dobrym rozwi?zaniem jest podawanie czworonogowi karm renomowanych firm dbaj?cych o odpowiednie proporcje w?kna do ?atwostrawnych elementw pokarmowych.

bk
Komentarze
 • Panciapka

  2010-11-20 17:28:00
  ciekawy artyku? :)
 • Ma?a

  2010-11-19 00:03:56
  Ciekawy artyku?.
 • Natii

  2010-07-25 16:53:43
  ?wietny artyku? ;)))
 • Natii

  2010-06-20 21:53:07
  ?wietny artyku? ;)))
 • Magda

  2010-06-16 17:22:33
  przydatny artyku?
 • feba90

  2010-06-13 22:08:53
  dobrze karmione psy nie maj? problemw