Gazeta.pl  | metrocafe.pl  | Poczta  | Forum  | Blogi  | Wyborcza.pl  
Pogoda  | Randki  | Gry
 » artykuły  » porady  » Zatrucie dymem

Zatrucie dymem

2010-10-20 14:00:00

porady

Mo?liwo?? zatrucia psa lub kota dymem znad paleniska, ogniska czy pieca wydaje si? by? do?? abstrakcyjn? sytuacj?. Jednak bywa, ?e takie przypadki maj? miejsce. Zw?aszcza w okresie jesiennym, gdy ogrodnicy robi? porz?dki na dzia?kach, pal? ?mieci i li?cie opad?e z drzew
fot. hadler / sxc.hu
?rde? dymu niebezpiecznego dla czworonogw jest kilka. Do tych bezpo?rednio zagra?aj?cych ich zdrowiu nale?? przydomowe paleniska nagminnie spotykane w wiejskich gospodarstwach. W takich domowych utylizatorach palone s? przer?ne przedmioty (stare opony; d?tki; malowane i lakierowane deski), z ktrych ulatniaj? si? dra?ni?ce i truj?ce substancje chemiczne - wdychanie tych lotnych trucizn, przez psa przywi?zanego na ?a?cuchu do pobliskiej budy, mo?e sko?czy? si? tragicznie. Innym ?rd?em niebezpiecznego dymu s? piece centralnego ogrzewania. Przez stare, nieszczelne instalacje mo?e ulatnia? si? czad ?mierciono?ny, bezwonny gaz, ktry wi???c si? z hemoglobin? we krwi ogranicza dostarczanie tlenu do tkanek. Psy hodowane w pseudohodowlach, trzymane k?tem w piwnicach kot?owniach, mog? sta? si? ofiar? takiego cichego zabjcy. Kolejne niebezpiecze?stwo p?on?ce trawy, czyha na czworonogi bezpa?sko wa??saj?ce si? po podmiejskich ??kach. Celowo podpalane po?acie traw staj? si? cmentarzyskiem dla dzikich zwierz?t tam bytuj?cych. Podobny los mo?e spotka? koty, ktre podczas samowolnej wyprawy polowania na myszy, zostan? zaskoczone przez buchaj?cy ogie?. Rwnie niebezpieczne dla zwierz?t s? p?on?ce sterty li?ci w miejskich parkach czy ogrdkach dzia?kowych.

Niebezpiecze?stwo wynikaj?ce z wdychania dymu ma kilka aspektw. Pierwszym z nich jest wysoka temperatura dymu, ktra bezpo?rednio dzia?a uszkadzaj?co na ?luzwk? nosa i grnych drg oddechowych. Po drugie, truj?ce gazy ulatniaj?ce si? ze spalonych przedmiotw. Po trzecie, py?y unoszone wraz z dymem, ktre po wci?gni?ciu do drg oddechowych przylegaj? do b?ony ?luzowej drzewa oskrzelowego, p?cherzykw p?ucnych i je uszkadzaj?. Po czwarte, tlenek w?gla ?mierciono?ny gaz.

Objawy zatrucia dymem zale?? od stopnia nara?enia na jego dzia?anie. Mog? mie? charakter od ma?oznacz?cego pokas?ywania a? po odpychaj?cy zapach spalenizny w wydychanym powietrzu. U czworonogw przytrutych dymem wyst?puj? trudno?ci w oddychaniu mo?e to wskazywa? na powstaj?cy obrz?k drg oddechowych. Oddechy staj? si? przyspieszone i pog??bione, towarzysz? im charczenia i ?wisty. B?ony ?luzowe jamy ustnej i spojwek zmieniaj? kolor - bledn? lub ciemniej? (kolor wi?niowy jest efektem zwi?zania tlenku w?gla czadu, z hemoglobin?).

?agodne symptomy - tj. pokas?ywanie, nieznaczne dyszenie, zazwyczaj ust?puj? samoistnie po 1 2 dniach. W przypadku, gdy nie mijaj?, a stan czworonoga ulega pogorszeniu wyst?puje silna duszno??, bulgocz?cy oddech, pienista wykrztusina, nale?y niezw?ocznie uda? si? z nim do lekarza weterynarii. Objawy te mog? ?wiadczy? o rozwijaj?cym si? obrz?ku p?uc, a stan ten bezpo?rednio zagra?a ?yciu zwierzaka.

Maj?c na uwadze niebezpiecze?stwo wynikaj?ce z ekspozycji na dzia?anie szkodliwego dymu unikajmy miejsc, w ktrych nasze czworonogi by?yby nara?one na dzia?anie tego truciciela. Pami?tajmy o tym podczas weekendowych wypadw na spacery do parku, lasu czy na wie?.

bk
Komentarze
 • dorota2710

  2010-11-12 16:27:50
  Ca?e szcz??cie u mnie rwnie? nie ma takiego zagro?enia;))
 • kamar

  2010-10-21 07:58:15
  Ciekawy artyku? ale u mnie nie ma takiego zagro?enia :)
 • Ma?a

  2010-10-20 23:54:04
  Interesuj?cy artyku?.
 • Panciapka

  2010-10-20 22:35:50
  Trzeba uwa?a?, moje koty luni? si? grza? przy piecu :)
 • dorota2710

  2010-10-20 20:37:47
  Ciekawe...
 • nienieninka

  2010-10-20 15:57:03
  bardzo pouczajacy artyku?