Gazeta.pl  | metrocafe.pl  | Poczta  | Forum  | Blogi  | Wyborcza.pl  
Pogoda  | Randki  | Gry
 » artykuły  » do poczytania  » Baltic. Pies na krze

Baltic. Pies na krze

2012-12-18 14:00:00

do poczytania

Pi?? minut s?awy psa Baltica uratowanego z dryfuj?cej kry przez za?og? gdy?skiej statku wci?? trwa. Po tym jak losy zwierzaka zosta?y opisane w ksi??ce Barbary Gawryluk przyszed? czas na spektakl teatralny. Premiera ju? odby?a si? 16 grudnia w gda?skim Teatrze Miniatura
fot. fot. Maciej Czoska
Adam Buczy?ski i Baltic
W Teatrze Miniatura w Gda?sku powsta? spektakl dla dzieci oparty na losach psa Baltica, ktry w 2010 roku zosta? uratowany przez marynarzy statku badawczego morskiego Instytutu Rybackiego z Gdyni. Kundelek jest obecnie cz?onkiem za?ogi R/V Baltica oraz honorowym psim obywatelem miasta Gdynia, a tak?e twarz? gdy?skiej kampanii Pies w wielkim mie?cie. Baltic wraz ze swoim opiekunem Adamem Buczy?skim otrzymali ju? setki listw z ca?ego ?wiata, w tym list z podzi?kowaniem za uratowanie Baltica od Brigitte Bardot.

Przedstawienie Teatru Miniatura to kolejny objaw sympatii, jak? cieszy si? kundelek. Scenariusz spektaklu powsta? na bazie ksi??ki "Baltic. Pies, ktry p?yn?? na krze" autorstwa Barbary Gawryluk. - G?wny bohater, pies Baltic, to lalka, ma 70 cm wysoko?ci i metr d?ugo?ci. Lalka b?dzie prowadzona przez kilku aktorw, ktrzy b?d? podawa? j? sobie z r?k do r?k. Mo?na powiedzie?, ?e ca?y zesp? b?dzie tym psem animowa? - opowiada Romuald Wicza-Pokojski, dyrektor Teatru Miniatura.

ac
Komentarze