Gazeta.pl  | metrocafe.pl  | Poczta  | Forum  | Blogi  | Wyborcza.pl  
Pogoda  | Randki  | Gry
 » schroniska dla zwierząt  » Biuro Obrony Zwierząt APA (animal protection agency)
podaj łapę

(0)

oceń schronisko
(5.00)

Biuro Obrony Zwierząt APA (animal protection agency)

w serwisie od:09 07 2014, 05:31
Dane adresowe:
Brzezińska 32
42-263, Wrzosowa
telefony:789008530
o schronisku:
Biuro Obrony Zwierząt APA (animal protection agency)
jest STOWARZYSZENIEM non-profit,
broniącym praw zwierząt na terenie powiatu częstochowskiego,
ze szczególnym uwzględnieniem miasta Częstochowa.

Stowarzyszenie nie jest dotowane przez Państwo !!!
Jedyną formą finansowania Stowarzyszenia są dobrowolne datki i darowizny od ludzi, którym nie jest obojętny los zwierząt.

Swoją działalność APA opiera na pracy wolontariuszy.
Nikt, włącznie z zarządem Stowarzyszenia,
oraz Inspektorzy Ochrony Zwierząt APA,
nie pobierają za swoją społeczną pracę żadnego wynagrodzenia,
ani nie czerpią z niej żadnych innym profitów, czy korzyści - poza satysfakcją z niesienia pomocy potrzebującym zwierzętom,
której nie da się przeliczyć :)

Biuro Obrony Zwierząt APA jest jednostką interwencyjną,
reagującą w najcięższych i najtrudniejszych przypadkach, gdzie łamane są prawa zwierząt.

Podopieczni APA, nigdy nie są oddawani do schronisk.
Wszystkie zwierzęta potrzebujące pomocy,
doświadczone przez los i niestety człowieka,
znajdują schronienie w tzw: "Domach Opieki Tymczasowej" APA,
gdzie na nowo uczą się zaufania i tego, czym jest miłość.

Nie uznajemy żadnych form zniewolenia zwierząt.

Dla przedstawicieli APA, priorytetem jest nie tylko zdrowie fizyczne zwierząt, ale również ich komfort psychiczny.
Szczęśliwi podopieczni, to zdrowi podopieczni :)
ogłoszenia adopcyjne
komentarze