Gazeta.pl  | metrocafe.pl  | Poczta  | Forum  | Blogi  | Wyborcza.pl  
Pogoda  | Randki  | Gry
 » ogłoszenia  » oddam zwierzaka do adopcji  » psy  » Jurand

Jurand

oddam zwierzaka do adopcji
data zamieszczenia:18 05 2012, 20:16
data ważności:13 04 2013
zamieszczający ogłoszenie: Schronisko dla psw w R?annie
Dane zwierzaka:
urodzony: 2006
miasto:opoczno
klasyfikacja: » psy » miesza?ce (poza grupami FCI) » mieszaniec (kundelek)
płeć:samiec
wypromuj na Facebooku:
Treść ogłoszenia:
Jurand wg papierw ma 6lat. Jego wygl?d mwi jednak, ?e jest to pies ci??ko do?wiadczony przez los. Na jego pysku i uszach wida? liczne blizny po pogryzieniach. Jest ?lepy a niedawno zachorowa? na jaskr?. Z tego powodu zosta? zabrany ze schroniska i tymczasowo przebywa w lecznicy dla zwierz?t. Oczy psa musz? by? kropione 5 razy dziennie .
Gdy pocz?tkowo spotkali?my go w schronisku, Jurand wydawa? si? by? dosy? agresywnym psem. Ze wzgl?du na swoj? niepe?nosprawno?? by? nieufny w stosunku do ludzi. Nie wiedzia?, czy cz?owiek nie chce zrobi? mu krzywdy. Z up?ywem czasu okaza?o si?, ?e Jurand jest przyjaznym psem. S?ysz?c swoje imi?, macha ogonem, wychodzi na spacery. Na gwa?towne ruchy potrafi jednak odpowiedzie? warkni?ciem.
Jurand potrzebuje odpowiedzialnego, do?wiadczonego w?a?ciciela, ktry zapewni mu w?a?ciw? opiek?.
Osoby zainteresowane adopcj? prosimy o kontakt: 600-609-978 (dzwoni? po 15) lub tpz.opoczno@gmail.com
Wi?cej zwierz?t do adopcji na stronie www.tpz-opoczno.blogspot.com
W sprawie ogłoszenia proszę kontaktować się:
telefonicznie pod numerem:600609978
oraz pod numerem:600609978
mailem:tpz.opoczno@gmail.com
informacje dodatkowe: